Wedstrijd reglement

Vossenritreglement T.C.Glazenstad

1.Clubritten worden verreden onder eigen risico. De commissie is nimmer aansprakelijk voor letsel of schade ontstaan door of tijdens een rit.
2.Er wordt gereden in een A en B categorie.
3.De categorie waar men in rijdt wordt door de commissie voor de start van het nieuwe seizoen bepaald.
4.Ieder lid krijgt een vast nummer. Dit nummer is aangebracht op 5 pijpjes. 4 voor de controles en 1 voor de vossenpen.
5.De clubritten zijn tussen de 35 en 50 km lang.
6.De start is om 19.00 uur. Voor en naseizoen om 18.30 uur.
7.Bij het clubgebouw van WWV wordt er verzameld. Hier zal verteld worden waar de 1e pijl staat. Iedereen is verplicht om daar te starten.
8.De kleur van de pijlen is wit en wordt gezet in visgraatmotief. In overleg kan hiervan afgeweken worden.
9.De pijlen staan aan de rechterkant van de weg. Bij geen pijl de weg vervolgen.
10.Creativiteit van de uitzetter is in overleg met de vossenjachtcommissie toegestaan.
11.De controle emmers staan aan de rechterkant van de weg. Als het pijpje naast de emmer valt en niet wordt gevonden dan wordt hij niet geteld.
12.Ieder lid die controle staat of een rit uitzet krijgt 6 punten.
13.Het eindpunt van de rit wordt bepaald door de tekst “zoek de vos” in een cirkel.
14.De vossenpen is een metalen buis die zich bevindt binnen 50 meter van de cirkel. Deze mag NIET worden verplaatst door de deelnemers.
15.De 1e aangekomen deelnemer krijgt 12 punten, de 2e 11 punten en zo aflopend tot 5 punten voor nummer 8 en de volgende deelnemers.
16.Indien een controle wordt gemist of men zit niet op de vos krijgt men 3 punten.
17.Telefoon gebruik tijdens de rit is NIET toegestaan. De vermeende gebruiker zal zelf moeten bewijzen dat hij hem niet voor de vossenrit gebruikt heeft. Dit ter beoordeling van de vossenjachtcommissie.
18.Strafpunten worden opgelegd aan:
- iemand die pijpjes meeneemt van een ander
- iemand die zijn pijpjes aan een ander meegeeft
- door rood licht rijden, indien waargenomen door een controleur en niet per definitie vooraf afgestemd met de commissie
- iemand die zijn pijpje op de vos doet en daarna nog een pijpje in een controle emmer gooit
- iemand die duidelijke aanwijzingen geeft over de plaats van de vossenpen
- iemand die zich tijdens de vossenrit misdraagt. Dit ter beoordeling van de vossenjachtcommissie
19.Als men dubbele pijpjes op de vossenpen doet krijgt diegene 0 punten.
20.Elektrische fiets is toegestaan mits men zich niet bemoeit met het spel en achter de groep blijft fietsen.
21.Bij geschillen in zake de clubrit beslist de vossenjachtcommissie.
22.Wijzigingen of uitbreidingen van dit reglement kunnen worden aangebracht door de vossenjachtcommissie.